НДПЦ ГПSRPC GP
НДПЦ ГПSRPC GP
Концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади

Часто у новостворених громадах важко визначити усі наявні проблеми. Виникає запитання: "З чого почати?". Хочеться вирішити усе і відразу... Саме грамотний аналіз існуючої ситуації є вихідними даними для подальших дій. Етап консультацій допоможе сформувати об'єм існуючих проблем: у когось це аудит земель, житлово-комунальне господарство, інфракструктура, у когось екологічний аудит, а можливо, усе разом. Громади самодостатні, але не рівноцінні.

 Комусь залишилася районна "спадщина", а хтось змушений створювати усе з нуля. Децентралізація влади включає як політичну, так і адміністративну сторони. Проте, насамперед, спроможність громади залежить від економічної складової. Правильно складене технічне завдання є "дорожньою картою" або "маршрутним листом" розробки спочатку концепції інтегрованого розвитку, а потім і комплексного плану громади.

Концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади - документ стратегічного планування, який може розроблятися на замовлення органу місцевого самоврядування із залученням місцевих мешканців, суб’єктів господарювання, що зареєстровані та/або здійснюють господарську діяльність на території відповідної територіальної громади або мають намір здійснювати таку діяльність у межах відповідної території, і визначає довгострокові, міждисциплінарні, просторові та соціально-економічні пріоритети розвитку території, є вихідними даними для розроблення містобудівної документації на місцевому рівні на принципах сталого розвитку з метою підвищення якості життя, доступності та рівності можливостей, сприяння розвитку соціальних суспільних відносин та ділової активності, оптимізації адміністративної діяльності, відповідає державним і регіональним програмам розвитку та затверджується відповідним органом місцевого самоврядування. (ЗУ № 711-IX від 17.06.2020).

З чого почати?

Інвентаризація наявних ресурсів (аудит)

Земельні (територіальні), майнові (комунальне майно, мережі, очисні споруди, лікарні, школи, ДНЗ, пошти, банки, АЗС тощо), немайнові (наявні програми розвитку, документи державного планування тощо), людські (наявність спеціалістів та можливість їх залучення).

Соціологічне дослідження

Збір статистичних даних щодо бачення реалій та планів громади населення. Проведення консультацій з суміжними громадами та громадами-потенційними партнерами.

Реалістичне бачення громади

Аналіз існуючого стану громади. Визначення слабких та сильних сторін. Класифікація та SWOT-аналіз за кожним із потенціалів (природно-ресурсний, економічний, рекреаційний, науково-технічний, трудовий, просторово-економічний, людський, стан інфраструктури та рівень безпеки населення).

Візія

На основі комплексного аудиту можна зрозуміти основні сильні сторони громади та потенційні напрямки її розвитку. Соціологічні дослідження та консультації допоможуть зрозуміти, чи на правильному Ви шляху на думку громади. Правильно визначена візія - це основна формула до формування якісних її програм та проектів.

Прийняття рішень

Важливим кроком є прийняття рішень та формування сценаріїв розвитку Вашої концепції. Вони можуть бути типові та не зовсім. Ми вважаємо, що важливо створювати концепції розвитку із залученням експертів, а сам процес організовувати максимально прозорим та гнучким.

Як ми можемо допомогти?

Ми розробили коротку Анкету громади з цільовими питаннями, на основі яких проаналізуємо наявну містобудівну документацію у Вашій громаді. Після заповнення Анкети наші експерти зв'яжуться з Вами та направлять повну аплікаційну форму для аналізу сильних та слабких сторін громади.Також ми ведемо супровід написання концепцій розвитку громад, допомагаємо у залученню грантових коштів та розробці програм і проектів.