НДПЦ ГПSRPC GP
НДПЦ ГПSRPC GP
Партнерський консорціум

05.02.2021 року об’єднались 7 організацій з різних регіонів України за різними напрямками роботи для спільної цілі! Фахівці своєї справи, сильні команди та їх лідери, спеціалісти, експерти, науковці і, найважливіше, однодумці! Об’єднались та створили формат співпраці з ціллю комплексного підходу для розвитку громад та бізнесу.Спеціалісти у сфері містобудування та територіального планування, землевпорядкування та картографії, екології та поводження з відходами, економіки та роботи з інвестиціями, консалтингу та управління проектами, видобутку та переробки корисних копалин, проектування та будівництва складних інфраструктурних і промислових об’єктів, створення систем геоінформаційних даних та навчання персоналу органів місцевого самоврядування.
Наша мета: створювати та підтримувати стале та конкурентне середовище в Україні. Відкривати нові горизонти розвитку, підтверджені якістю та узгодженістю дій.

Що це?

Для покращення і пришвидшення робіт з просторового планування ми вирішили об'єднатись з кращими фахівцями в суміжних сферах та створити формат партнерського консорціуму, щоб працювати над територіями комплексно. Такий формат роботи дозволяє значно заощадити в термінах та вартості робіт.
Наша динамічна команда підходить до кожного проекту зі свіжими перспективами та з максимальною увагою. Ми заохочуємо діалог між усіма учасниками проекту та здатні розробляти інноваційні рішення в результаті тісної співпраці. 

Як ми працюємо?

Наша команда складається з досвідчених фахівців у різних сферах. Працюючи в форматі партнерського консорціуму, наші експерти комплексно проводять дослідження на ранніх етапах проектування та шукають можливості ефективного та економічно вигідного опрацювання об'єктів і тим самим зменшують витрати на його реалізацію та пришвидшують терміни виконання.  


Види робіт та послуг в рамках партнерського консорціуму:

Містобудування

Комплексні плани громад, генеральні плани, план зонування, детальні плани території.

Землевпорядкування

Проекти землеустрою, зміни меж, інвентаризація земель, оцінка земель.

Геодезія та картографія

Топогеодезичні знімання, аерофото плани, картографування.

Об'ємне проектування

Ескізні проекти, проектно-кошторисна документація

Охорона культурної спадщини

Історико-архітектурні опорні плани, паспортизація пам'яток, встановлення зон та режимів охорони пам'ятки.

Інформаційний супровід та консультації

Супровід підготовки для отримання грантів, програми написання стратегій, техніко-економічних обгрунтувань.

Геологія

Весь комплекс геологічних та лабораторних робіт, оцінка запасів корисних копалин.

Екологія

Екологічний аудит, стратегічна екологічна оцінка, оцінка впливу на довкілля.

Експертиза документації

Експертиза містобудівної документації, рецензування.

Сратегічне планування

Стратегії розвитку, концепції інтегрованого розвитку територій.

chart

Аналітика та дослідження

Збір даних, обрбка даних, опитування, аналітика процесів та досліджень.

Учасники консорціуму:

 • ЕСТР

  Науково-дослідний проектний центр «Геоурбаністики та планування»

  Створення стратегічних та планувальних документів з просторового планування. Проведення досліджень на ранніх етапах проектування та ефективне й економічно вигідне опрацювання територій у відповідності до законодавчих актів та нормативів.

 • ЕСТР

  ПОЛЬСЬКИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР

  Центр знань, підтримки, натхнення та обміну досвідом і контактами, які служать розвитку польсько-української співпраці. Впровадження польського досвіду роботи територіальних громад в Україні, розвиток міжнародних проектів та налагодження контактів.

 • ЕСТР

  ЕСТР

  Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

 • НДЦ Екологічної безпеки та природокористування

  ДП "Лабораторія великомасштабних Геологічних та Геотехнічних досліджень"

  Підприємство виконує комплексні дослідження гідротехнічних споруд з метою оцінки сучасного стану гідроспоруд та можливості їх подальшої експлуатації в безпечному режимі з урахуванням підвищеного рівня сейсмічних навантажень, які регламентуються діючими будівельними нормами України.

 • НДЦ Екологічної безпеки та природокористування

  LOGISTRUCT

  Діяльність в сфері архітектури та інженерного проектування, обстеження будівель і споруд, технічна експертиза, технічне консультування

 • НДЦ Екологічної безпеки та природокористування

  Науково-дослідний центр екологічної безпеки та природокористування

  Головним напрямком діяльності є комплексний підхід до охорони навколишнього природного середовища, збереженні природних ресурсів, робота з твердими побутовими відходами та забезпечення екологічної сталості.

 • MagneticOne Municipal Technologies

  MagneticOne Municipal Technologies

  Сучасні рішення для підвищення ефективності роботи муніципалітетів шляхом впровадження геоінформаційних технологій.