НДПЦ ГПSRPC GP
НДПЦ ГПSRPC GP
Моніторинг та експертиза містобудівної документації

Експертиза - діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника надають звіти щодо відповідності проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих звітів. (ЗУ № 687-XIV редакція від 01.12.2020)

Коли потрібна експертиза містобудівної документації?

Генеральна схема планування території України

Експертиза Генеральної схеми планування території України,
проводиться державними експертними організаціями, що належать до сфери управління Мінрегіону

Схеми планування окремих частин території України

Експертиза схем планування окремих частин території Українипроводиться державними експертними організаціями, що належать до сфери управління Мінрегіону

Схеми планування території Автономної Республіки Крим,
областей, районів

Експертиза схем планування території Автономної Республіки Крим, областей, районів проводиться державними експертними організаціями, що належать до сфери управління Мінрегіону

Генеральні плани міст

Експертиза генеральних планів міст проводиться організаціями незалежно від форми власності, що провадять діяльність з розроблення містобудівної документації та мають у своєму складі експертів, які отримали кваліфікаційний сертифікат.

Генеральні плани селищ, сіл та детальні плани території 

Генеральні плани селищ, сіл та детальні плани території експертизі не підлягають.*

*Окрім випадків передбачених ст. 101 Господарського Процесуального Кодексу України.Проведення експертизи на замовлення учасників справи1. Учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.2. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.3. Висновок експерта, складений за результатами експертизи, під час якої був повністю або частково знищений об’єкт експертизи, який є доказом у справі, або змінено його властивості, не замінює сам доказ та не є підставою для звільнення від обов’язку доказування.4. Висновок експерта, складений за результатами експертизи, під час якої був повністю або частково знищений об’єкт експертизи або змінено його властивості, до розгляду судом не приймається, крім випадків, коли особа, яка його подає, доведе можливість проведення додаткової та повторної експертизи з питань, досліджених у висновку експерта.5. У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.6. Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов’язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.7. За заявою учасника справи про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення іншої особи, такий висновок судом до розгляду не приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав.

Рецензування містобудівної документації

Для "забезпечення попереднього розгляду матеріалів... архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня" (у відповідності до статтей 16, 17, 18, 20 ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності")

На засідання містобудівної ради на проекти містобудівної документації та проекти будівництва IV, V категорій складності готується рецензія (на замовлення замовника проектною організацією, яку замовник обирає самостійно). Рецензія подається у письмовому вигляді. (п. 5.7 Наказу N 108 від 07.07.2011)Рада згідно з наданими чинним законодавством повноваженнями у сфері містобудування та архітектури розглядає містобудівну та проектну документацію і надає рекомендації з питань планування, забудови та іншого використання територій відповідному органу містобудування та архітектури, а саме: визначення державних інтересів у проектах містобудівної документації (Генеральна схема планування території України; схеми планування території на регіональному рівні; генеральні плани населених пунктів; детальні плани територій, проекти зонування територій), а також історико-архітектурних опорних планів. (п.2.1 Наказу N 108 від 07.07.2011)

Аудит містобудівної документації

Чому це важливо?

Розповсюдженою проблемою сьогодні є необхідність проведення цільових операцій з наявними земельними ресурсами громад. Існує безліч ситуацій, коли наявний генеральний чи детальний план не відповідає намірам громади, а інколи навіть суперечить. Також значна частина містобудівної документації міст та сіл України є просто застарілою. Чи відповідають ці документи сучасним вимогам законодавства та стратегічним планам громад? Коли громаді потрібно привабити інвестора, а вона не здатна швидко зреагувати на запити та не оперує даними щодо наявих потенціалів своєї території. Часто новостворені громади отримують "у спадок" архіви документів на різних рівнях якості і шукають шляхи їх пристосування до своєї мети, та вони не завжди відповідають поставленим цільовим завданням. 

Для якісного розуміння ситуації необхідно провести експертний моніторинг наявної містобудвної документації, визначити їх стан та відповідність до стратегій розвитку громад. 

сертифікат експерта з містобудування

Експертна допомога

Послуги у рецензуванні, моніторингу та експертизі містобудівної документації

Дякую!


Can't send form.

Please try again later.