НДПЦ ГПSRPC GP
НДПЦ ГПSRPC GP
Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади – одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. (ЗУ № 711-IX від 17.06.2020р.)Комплексний план передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами. (ЗУ № 711-IX від 17.06.2020р.)

 Що включає?

комплексний план території територіальної громади

Які завдання вирішує комплексний план території територіальної громади

Економічні 

● Моніторинг зайнятості населення.● Залучення інвестицій та фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питноговодопостачання та водовідведення.● Впорядкування місць торгівлі та розміщення торговельних об’єктів в розрізі населених пунктів.● Залучення внутрішніх інвестиційних ресурсів підприємств для модернізації виробництва.● Можливість створення нових робочих місць, диверсифікація економіки громади.● Моніторинг інвестиційно привабливих територій.● Ефективне використання надр.

Адміністративно-правові

● Порушення вимог земельного, містобудівного законодавства, довгобуди і незаконні забудови та землевідведення.● Низька інформованість та комунікація населення.● Регулювання сфери сільського (зеленого) туризму.● Забезпечення безпеки громадян, проблем із злочинністю, пожежної безпеки.● Доступ до адмін. послуг та інформування населення.● Раціональне використання земельних ресурсів.

Екологічні

● Покращення екологічної ситуації та зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище промислових та комунальних підприємств через утворення твердих побутових відходів.● Моніторинг екологічного стану окремих підземних джерел питного водопостачання .● Зменшення навантаження на водні об’єкти внаслідок скидання неочищених та недостатньо очищених стічних вод, що призводить до кризового зменшення їх самовідтворювальних можливостей.● Вирішення проблеми поводження з відходами.● Збеження природно-заповідних територій та Смарагдової мережі.

Інфраструктурні

● Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій на об’єктах соціальної та житлово-комунальної інфраструктури, заміщення природного газу на альтернативні відновлювальні види палива.● Підвищення якості житлово- комунальних послуг.● Забезпечення автотранспортним обслуговуванням населені пункти та відповідність вимогам з безпеки дорожнього руху.● Своєчасне проведення ремонтних робіт, як доріг загального користування державного та місцевого значення, так і комунальних доріг.● Впровадження в населених пунктах систем централізованого водопостачання та водовідведення.● Моніторинг стану об'єктів житлово-комунального господарства.

Соціальні

● Забезпечення доступності якісних медичних, освітніх та соціально-культурних послуг.● Забезпечення дітей місцями у закладах дошкільної освіти в умовах децентралізації, розвантаження вікових груп відповідно до нормативної кількості.● Вирішення питання функціонування клубних і бібліотечних закладів, мистецьких шкіл.● Доступ до достовірної інформації про ресурси громади.● Законність та легітимність отримання адміністративних дозвільних документів. ● Можливість оцінки ресурсів та здійснення інвестицій.

Містобудівні

● Впорядкування забудови.● Резервування інвестиційно привабливих ділянок та ділянок для соціальних потреб.● Створення раціональної територіальної організації землекористування.● Охорона культурної спадщини.● Будівництво стратегічних об'єктів громади. ● Рекультивація пошкоджених земель. ● Збереження традиційного характеру середовища.● Створення системи цивільного захисту території та населення від небезпечних природних та техногенних процесів.● Спрощення системи отримання дозвільних документів.● Можливість оцінки вартості нерухомості.

Комплексний план території з нашою командою

Наша команда складається з досвідчених фахівців у різних сферах. Працюючи в форматі партнерського консорціуму, наші експерти комплексно проводять дослідження на ранніх етапах проектування та шукають можливості ефективного та економічно вигідного опрацювання об'єктів і тим самим зменшують витрати на його реалізацію та пришвидшують терміни виконання.  

Дякую!


Can't send form.

Please try again later.