НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНИЙ ЦЕНТР ГЕОУРБАНІСТИКИ ТА ПЛАНУВАННЯ

ГЛОСАРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ГЕОТОКСИКОЛОГІЧНОГО РЕЄСТРУ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ