ГЛОСАРІЙ ІНВЕСТИЦІЙНО-ГЕОТОКСИКОЛОГІЧНОГО РЕЄСТРУ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ