НДПЦ ГПSRPC GP
НДПЦ ГПSRPC GP
Про енергетичну ефективність будівель

Енергетична ефективність будівель визначається відповідно до методики, що розробляється з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу, Енергетичного Співтовариства, гармонізованих європейських стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель та затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.(ЗУ № 2118-VIII Редакція від 01.12.2020)

Під час проведення розрахунку енергетичної ефективності будівель може використовуватися програмне забезпечення для визначення енергетичної ефективності будівель, всі розрахункові елементи якого відповідають вимогам методики визначення енергетичної ефективності будівель та застосовуються у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.(ЗУ № 2118-VIII Редакція від 01.12.2020)

Політика у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель базується на таких засадах (ЗУ № 2118-VIII Редакція від 01.12.2020)

1

Забезпечення належного рівня енергетичної ефективності будівель відповідно до технічних регламентів, національних стандартів, норм і правил

2

Стимулювання зменшення споживання енергії у будівлях

3

Забезпечення скорочення викидів парникових газів у атмосферу

4

Створення умов для залучення інвестицій з метою здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель

5

Забезпечення термомодернізації будівель, стимулювання використання відновлюваних джерел енергії

6

Розроблення та реалізація національного плану щодо збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії

Хто має право аудиту енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем?

Фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення сертифікації енергетичної ефективності та на проведення обстеження інженерних систем будівель.

1

Енергетична ефективність будівель

сертифікат енергоаудит

2

Інженерні системи будівель

сертифікат енергоаудит