НДПЦ ГПSRPC GP
НДПЦ ГПSRPC GP
Екологічний аудит

Екологічний аудит - це документально оформлений системний незалежний процес оцінювання об’єкта екологічного аудиту, що включає збирання і об’єктивне оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту. (ЗУ № 1862-IV редакція від 16.10.2020)

Що включає?

1

Загальна інформація про території

1.1. Фізико-географічна характеристика території1.2. Кліматичні умови 1.3. Промисловість 1.4. Стан здоров’я населення  1.5. Рекреаційні зони та об’єкти природно-заповідного фонду 1.6. Огляд екологічної політики об’єкта аудиту

2

Управління та моніторинг в сфері охорони довкілля та екологічної безпеки 

2.1. Наявність та дієвість системи екологічного управління 2.2. Існування та спрямованість екологічної політики 2.3. Спеціально уповноважені державні органи управління з охорони довкілля 2.4. Наявність сертифікації підприємств-забруднювачів, організацій та установ, які займаються діяльністю, пов’язаною з екологічним станом території, у відповідності з ДСТУ ISO 14001:2006 2.5. Наявність процедур щодо поводження у разі виникнення надзвичайних ситуацій 2.6. Аналітичний огляд систем моніторингу НПС 2.7. Звернення громадян відносно забруднення навколишнього середовища2.8. Стан дотримання природоохоронного законодавства та штрафні санкції за його порушення 2.9. Динаміка нарахувань та повнота сплати зборів за забруднення навколишнього природного середовища 

3

Оцінка стану атмосферного повітря, визначення пріоритетних джерел забруднення атмосфери 

3.1. Характеристика підприємств, що перебувають на державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря, та динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 3.2. Дані статистичної звітності підприємств щодо обсягів викидів забруднюючих речовин (ЗР) 3.3 Характеристика викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел 3.4. Аналіз екологічної діяльності промислових підприємств щодо отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дотримання нормативів ГДВ 3.5. План заходів щодо зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та забезпечення екологічної безпеки (нормативних показників)3.6. Аналіз виконання основних заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря, які знаходяться на контролі природоохоронних органів та міської, районної, селищної рад, ОТГ тощо 3.7. Перелік показників хімічного забруднення атмосферного повітря, за якими здійснюється спостереження, та регламент спостережень за цими показниками 3.8. Оцінка стану атмосферного повітря території (за даними Центральної геофізичної обсерваторії 

4

Стан природних вод, водопостачання та водовідведення

4.1. Загальна характеристика природних водних об'єктів, що знаходяться у водокористуванні 4.2. Система водопостачання об’єкта аудиту4.3. Схема водовідведення об’єкта аудиту 4.4 Характеристика каналізаційних очисних споруд 4.5. Стан поверхневих водойм території

5

Стан поводження з відходами 

5.1. Загальна характеристика стану поводження з відходами5.2. Промислові відходи  5.3. Тверді побутові відходи5.4. Поводження з небезпечними відходами

6

Стан забруднення ґрунтів та використання земель

6.1. Використання земель по категоріям зайнятості (територіальна забудова, зони рекреації, промислові зони, транспортна інфраструктура, полігони відходів і звалища, інші) та динаміка змін у показниках використання земель 6.2. Показники забруднення ґрунтів, порушення та деградації земель 6.3. Фактори впливу та об'єкти, що спричиняють забруднення ґрунтів, порушення та деградацію земель 6.4. Основні заходи щодо зменшення забруднення та порушення земель 6.5. Аналіз інших показників та інформації 

7

Стан біологічного різноманіття, збереження зелених зон території

7.1. Зелені насадження території 

8

Фізичні фактори впливу на здоров’я людей та довкілля 

 8.1. Радіаційні фактори впливу на здоров’я людей та довкілля  8.2. Джерела акустичного впливу та місця з наднормативним акустичним впливом 8.3. Джерела вібраційного, світлового, теплового впливів 

9

Стан екологічної освіти та інформування населення 

 9.1. Екологічна освіта  9.2. Громадські організації та їх участь в інформуванні населення з питань охорони навколишнього середовища  9.3. Фінансування заходів з екологічної освіти та інформування населення з питань охорони навколишнього природного середовища  9.4. Публічні обговорення проектів та проведення їх стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля

Послуги з екологічного аудиту

Наша команда складається з досвідчених фахівців у різних сферах. Працюючи в форматі партнерського консорціуму, наші експерти комплексно проводять дослідження на ранніх етапах проектування та шукають можливості ефективного та економічно вигідного опрацювання об'єктів і тим самим зменшують витрати на його реалізацію та пришвидшують терміни виконання.  

Дякую!


Can't send form.

Please try again later.