НДПЦ ГПSRPC GP
НДПЦ ГПSRPC GP
Отримати грант може кожна громада,яка відповідає конкретним вимогам конкретного гранту

Гранти — грошові або інші засоби, що передаються громадянами та юридичними особами (в тому числі іноземними), а також міжнародними організаціями для проведення конкретних робіт, наукових досліджень, розробки законопроєктів , підготовки кадрів та інших цілей на умовах, передбачених грантодавцем. Гранти надаються безоплатно і без повернення.

За допомогою грантів здійснюється необхідна підтримка проєктів, які не є прибутковими, але відіграють важливу роль у розвитку громади. Діяльність, що не отримує фінансування з боку держави, також може бути підтримана з залученням грантів.Грант – це соціальна інвестиція, підтримка проектів, які не є прибутковими, але відіграють важливу роль у розвитку суспільства. Метою гранту є отримання соціального доходу.

«Інвестиційна пропозиція – це не тільки земельна ділянки промислового призначення»

Залучення інвестицій у громаду

Комплексний підхід – оптимальний результат.


Що хоче громада від інвестора

-Реєстрація на території ТГ-Сплата податків-Екологічність діяльності-Розвиток інфраструктурних об’єктів-Працевлаштування місцевих мешканців -Долучення до соціальної допомоги

Що хоче інвестор від громади

-Чітка інвест-пропозиція-Розуміння ризиків та переваг-Адміністративного сприяння-Відкритості та прозорості-Відсутність «винагород та подяк»-Економічних преференцій -Наявності супутньої інфраструктури (як перевага)-Розуміння суми інвестицій, необхідних для повної реалізації проекту-Чіткий період окупності

Комплексність підходу до поставлених завдань

При формуванні інвестиційної пропозиції переважно не враховано ряд показників та факторів, які суттєво впливають на результат приваблення інвестицій: географічне розташування, типологія громади, наявність економічного районування, екологічні особливості, управлінські та кадрові особливості, рівень соціальної забезпеченості, транспортно-логістичні сполучення, людський фактор. Комплексний підхід до формування та ведення процесів залучення інвестицій повинен включати усі супутні зв'язки наведені нижче:

 • Юриспруденція

 • Адміністративне управління

 • Економіка

 • Охорона культурної спадщини

 • Медицина

 • Геоінформаційні технології

 • Містобудування

 • Землевпорядкування

 • Екологія

 • Житлово-комунальне господарство

 • Соціальний захист населення

 • Безпека життєдіяльності

Ключові фактори для створення конкурентноздатного продукту

Аудит наяних ресурсів

 • За нарямками 

  Економічний, еколонічний, містобудівний, земельний, соціальний

 • За видами ресурсів

  Нерухомість, земля, інфраструктурні об'єкти, культурна спадщина, рекреаційно-оздоровчий потенціал, рограми та стратегії, людський фактор, кадрові можливості тощо.

 • За потенціалами 

  Короткотермінові , довготермінові (корисні копалини, лісові ресурси, людські ресурси), відновлювані 

Створення оптимального продукту

«Типовість поставлених завдань призводить до вибору типових рішень, що не враховує індивідуальність і унікальність кожного продукту…»

icon

● Адаптивність
● Необхідність
● Гнучкість
● Безперервність
● Системність

icon

● Точність
● Економічність
● Оптимальність
● Координація та інтеграція
● Послідовність 

Точність - Досяжність - Часові рамки

КОНКУРЕНТНОЗДАТНИЙ ПРОДУКТ на ринку залучення інвестицій включає:

Відкритість ПрозорістьДоступність ІнформуванняЗалучення спеціалістівРеальність поставлених завдань Економічний інвестаналізПолітична стабільність

УнікальністьСистемністьІндивідуальний підхідКонцентрація на результат Відповідність стратегічним документам Наявна аналітика Узгодженість дій між усіма учасниками процесуГотовність громади до співпраці

Що отримує громада та інвестор

 1   Економія коштів
4 Екологічна сталість
2   Економія часу талюдського ресурсу
5   Аргументація прийнятих рішень
3   Готові механізми рішень
6   Глобальне співробітництво

Як отримати грант громаді

1

Цільова необхідність

Сформувати проблему, визначити очікувані ефекти від її вирішення

2

Чіткий алгоритм

Описати механізми вирішення проблеми з чіткими задачами і термінами

3

Бюджет

Сформувати бюджет та кошторис на реалізацію вирішення поставлених задач

4

Проект та заявка

Скласти проект* вирішення проблем та заповнити заявку на відповідний цільовий грант

5

Подати пакет документів

Подати на розгляд цільовому Грантодавачу

*Проект — це комплекс заходів, які здійснюються для досягнення чітко визначених цілей впродовж відведеного часу і за допомогою призначених на це фінансових ресурсів. Ефективний проект містить орієнтованість на ціль і визначену тривалість, і повинен бути: зрозумілим і чітким, достовірним, ефективним, реалістичним, економічним, актуальним та відповідати інтересам донора.